haptotherapie de praktijk
de therapeut
ervaringen
workshops
links
contact

Links

folders:
VVH-folder-burnout.pdf
VVH_folder.pdf
VVH-folder-burnout.pdf
VVH_folder-relatie.pdf

video's:
Animatiefilm van het opleidingsinstituut ITH
Wat is haptonomie?
Wat is haptonomie2?

Adressen: 
Beroepsvereniging Haptotherapeuten VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl

Literatuur:

“Haptotherapie bij Burn-Out”
Onder redactie van Marli Lindeboom en Jos Zandvliet 2012
ISBN9789081981002, te bestellen via info@haptotherapeuten-vvh.nl

Zes haptotherapeuten geven een ‘kijkje in de keuken’ van hun praktijk, door de lezer inzicht te geven in de werkwijze tijdens haptotherapeutische begeleidingen. De kern van het boek bestaat uit vier beschrijvingen van een haptotherapeutisch proces bij cliënten met een burn-out. De auteurs geven een verkorte algemene beschrijving van het begrip burn-out en het stresssysteem.Tevens verduidelijken de hoofdstukken ‘uitgangspunten en fenomenen van de haptonomie’ en ‘de rode draad’ de vier beschrijvingen van het haptotherapeutische proces.De auteurs hebben het boek geschreven zowel voor (aanstaande) collega’s als eventuele verwijzers, cliënten en andere belangstellenden. 

“Het lichaam als verhaal”, haptonomie in het dagelijks leven
Dieuwke Talma

ISBN 978-90-472-00925, uitgeverij Artemis & co 2010       

Een zeer toegankelijk geschreven boek over wat haptonomie en haptotherapie is en wat dit voor jouw welzijn kan betekenen. 
De auteur geeft vele herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven om te leren luisteren naar het verhaal dat je lichaam je tevertellen heeft. 
In deze voorbeelden wordt de theorie (haptonomie) met de praktijk (haptotherapie) verweven.

“Dit is mijn grens”, ken je grenzen en je blijft in balans
Gaby Olthuis

ISBN 978-905599-233-1, uitgeverijAndromeda, Middelie 2008

Een boek over de grenzen op fysiek, emotioneel en mentaal niveau in onszelf en ten opzichte van onze omgeving. Of te wel: hoe leer ik goed voor mezelf te zorgen. 
De auteur geeft, vanuit haptonomisch perspectief benaderd, diverse handvatten om je grenzen te kunnen voelen en er naar te handelen, zodat je in balans komt en of blijft.

"GEVOEL VOOR LEVEN", haptotherapeuten over hun werk
onder redactie van Els Plooij

ISBN 978-90-79166-01-5, uitgeverij Van der Veer Media Blaricum, 2007

Het boek is door acht haptotherapeuten geschreven, waarin iedereen eigen onderwerp belicht. In diverse onderwerpen hebben de haptotherapeuten de  theorie (uit o.a. de haptonomie, (neuro)psychologie, hechtingstheorie, de ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten, traumatheorie, seksuologie, pijnbestrijding en begeleiding bij kanker) met de praktijk verbonden.
Het boek geeft een beeld van wat haptotherapie kan betekenen en waar grenzen liggen.

"TERUG VAN WEGGEWEEST", verslag van een haptotherapeutische thuisreis
Sonny Kroon

ISBN 90-8570-119-8, uitgeverij Boekenbent, 2006. 
Verkrijgbaar via een e-mail aan terugvanweggeweest@orange.nl           

Een zeer persoonlijk, helder geschreven verslag over haptotherapie als groeiproces van burn-out naar een nieuwe balans in het leven.
De auteur beschrijft vele facetten en fases van de haptotherapie, zoals ze door haar (cliënt en auteur van het boek) zijn ervaren. Hierdoor is het geen theorieboek geworden, maar een prettig leesbaar boek over haptotherapiesessies,over wat zich in het dagelijks leven tussen de sessies door afspeelt en overhoe het contact met het eigen gevoel zich weer herstelt.
 Een aanrader voor iedereendie geïnteresseerd is in haptotherapie en ervaringen met haptotherapie.

"HAPTOTHERAPIE, PRAKTIJK EN THEORIE"                                          
Els Plooij

ISBN 90-265-1762-9,uitgeverij Harcourt Assessment BV, Amsterdam, 2005

Een helder geschreven boek over haptonomie, als wetenschap van de affectiviteit en de haptotherapie, de toepassingen van de basisprincipes van deze wetenschap in een therapeutisch kader.
 De auteur verduidelijkt op heldere wijze de vele begrippen, die belangrijk zijn in de haptonomie en dus ook in de haptotherapie.Via talrijke praktijkvoorbeelden vertelt zij hoe deze persoonsgerichte therapievorm mensen begeleidt om een betere integratie te verkrijgen van voelen, denken en handelen.
Het is zowel voor de haptotherapeut, (toekomstige) cliënten als alle geïnteresseerden in de haptonomie / haptotherapie een zeertoegankelijk boek.

“HAPTONOMIE, EEN KWESTIE VAN GEVOEL”    
Bob Boot

ISBN 90-6305-119-0, uitgeverij Archipel,Amsterdam 2004         

Een helder geschreven boek waarin de auteur in het eerste deel o.a. de geschiedenis, uitgangspunten en de onderliggende filosofie van de haptonomie beschrijft.
 In deel II gaat hij in op de haptotherapie als therapeutische toepassing van de haptonomie, waarbij een casusbeschrijving als voorbeeld van een haptotherapeutisch proces inzicht geeft in deze therapievorm.
 In deel III beschrijft de auteur zijn visie, vanuit zijn haptonomische achtergrond op de verschillende levensfases van de mens en de thema`s die daarbij aan de orde kunnen komen.
Het is een toegankelijk geschreven boek voor wie geïnteresseerdis in de gevoelskwaliteiten waarmee alle mensen geboren zijn.

“IN CONTACT ZIJN”                                                                      
Frans R. Veldman

ISBN90-232-3998-9, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen 2004

Een boek dat in eerste instantie is geschreven voor hulpverleners in de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in de haptonomie, wetenschap van de affectiviteit. De auteur formuleert duidelijk de wezenlijke aspecten van het affectieve, bevestigende psychotactiele contact en de rijkdom daarvan. 
In de eerste hoofdstukken worden de vele aspecten van een haptonomische begeleiding en de fenomenen, die in dit contact voorkomen, zorgvuldig besproken.
 In de laatste twee hoofdstukken worden ervaringen en belevingen die in de haptonomie onderkend en concreet voelbaar gemaakt worden theoretisch gekoppeld aan publicaties van fenomenologen en psychologen.

“VROUWENMANTEL”
DieuwkeTalma

ISBN 90-5914-131-8, uitgeverij Fagel, Amsterdam 2003 

Een warm en integergeschreven boek, waarin de auteur gedeeltes van het levensverhaal van meer dan vijftig vrouwen vertelt. Deze vijftig vrouwen hebben met elkaar gemeen dat zij allen in de prostitutie werken, een jaar groepstherapie volgden bij de auteur (die de groepen als haptotherapeute begeleidde) en allen hun persoonlijke verhaal aan elkaar vertelden en nu via de auteur aan de lezer.
Het boek gaat over trauma`s, grenzen, geweld, verlies ervaringen, pijn, veiligheid, vertrouwenen hoe ieder daar op zijn eigen wijze mee omgegaan is en nu mee omgaat.
 Ook gaat het over de kracht van verbondenheid, saamhorigheid, helen, luisteren, gehoord worden en creativiteit.

“WERKEN MET HAPTONOMIE”
Pieter vander Slikke

Ankertjesserie 248, ISBN 90-202-0122-0                

Een toegankelijk geschreven boekje voor hen die meer willen weten over haptonomie / haptotherapie. Door de heldere, eenvoudig geschreven manier en de mate van diepgang, licht de auteur een tipje van de sluier op over de mogelijkheden van haptonomie /haptotherapie.

“OVER KLEINE DINGEN”
drs.T.A.C.M.Gerritse

ISBN90-352-2210-5, uitgeverij Elsevier, Maarssen, 2000                                

Een levendig en helder geschreven boek over hoe gewoon haptonomie is.
 We hebben tenslotte allemaal gevoel. Haptonomie is dan ook van ons allemaal. Dit illustreert Dorus Gerritse aan de hand van tal van voorbeelden, die voor iedereen zeer herkenbaar zijn. Hij probeert duidelijk te maken wat o.a. het belang van bevestiging en de affectieve aanraking is.
 Aan het einde van zijn ±350 bladzijden tellende boek legt hij uit wat haptotherapie en haptonomische begeleiding bij zwangerschap is en wat de mogelijkheden zijn van een tiltechniek vanuit de haptonomische principes, kinesionomie, genoemd.

“TASTEN IN HET DUISTER, VOELEN IN HET LICHT”                        
M. Knaapen

ISBN 90-800092-2-9, in eigen beheer tel. (024) 622 1749 

Een haptonomische studie over mensen, die blind zijn in een wereld van mensen die zien.
 Het is een verduidelijkend boek over de haptonomie, de wetenschap van het gevoel en van de affectiviteit, voor iedereen die met grote en/of kleine mensen omgaat.

“HET VOELEN GEVOED”
M. Knaapen

ISBN 90-800092-1-0, in eigen beheer tel. (024) 622 17 49

Een essay over de gevoelsontplooiing van kinderen en hoe aanraking daarop zijn invloed kan uitoefenen, met de haptonomie als vertrekpunt.
 Vele afbeeldingen verduidelijkende tekst.

“VERKENNINGEN IN DE HAPTONOMIE”                                           
W. Pollmann-Wardenier e.a.

ISBN90-229-5457-9, uitgeverij Bruna, Utrecht, 1986.

Een informatief boekje over de grond ideeën van de haptonomie geschreven in de vorm van artikelen, o.a. Wat is haptonomie? Haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Haptonomische sportbegeleiding.
Het is geen leerboek, maar een voor iedereen toegankelijk boek.

“DENKEN OVER VOELEN“
A.B.Th. van ’t Hof, P. van Voorst, M.E. van Zoelen – Nederlof.

ISBN90-72530-89-6, verkrijgbaar en uitgegeven door Wetenschapswinkel SocialeWetenschappen, Utrecht, tel. 0302534633. 

Een wetenschappelijk onderzoek verricht door drie studenten klinische psychologie, o.l.v. Dr. Liesbeth Woertman, van de Universiteit te Utrecht. Uit dit onafhankelijk onderzoek is o.a. gebleken dat 90% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden was na de haptotherapie behandeling. Dr. Woertman meent dat dit uitzonderlijk hoge percentage vooral te maken heeft met de gevoelsmatige benadering van de haptotherapie

“HET LICHAAM LIEGT NOOIT”                                                           
Ted Troost 
ISBN9050870198

In dit boek laat Ted Troost zijn licht schijnen over haptonomie en geeft zijn opmerkelijke visie op allerlei emoties, die mensen zo kunnen kwellen dat ze er tenslotte ziek van kunnen worden. Dit boek geeft de lezer een onthullende kijk op het eigen gevoelsleven. Het wijst de weg naar een levenshouding waarbij stress plaats maakt voor blijheid.

“VERSLAAFD AAN LIEFDE”
Jan Geurtz 
ISBN 9789026322297

Denken is ons meest fundamentele verslaving. Door ons denken en het geloof in de echtheid van onze gedachten, zitten we gevangen in het keurslijf van een onjuist beeld van onszelf en de werkelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat we telkens weer bekneld raken in een vicieuze cirkel van nare gedachten en pijnlijke gevoelens.

“VERSLAAFD AAN LIEFDE”
Jan Geurtz 
ISBN 9789026322297

Onze zoektocht naar liefde en erkenning komt voort uit een fundamentele zelfafwijzing. Die proberen we te compenseren door waardering van anderen en vooral door succesvolle liefdesrelaties. Maar dat werkt averechts: het versterkt juist die fundamentele onzekerheid enafhankelijkheid. Zo ontstaat er een verslaving aan liefde en erkenning en aande veiligheid van een relatie. De meeste liefdesrelaties lopen daardoor na een tijdje op de klippen of – misschien nog erger- verzanden in een gezapig samenzijn zonder veel ruimte voor groei en geluk.

“STOP MET AARDIG ZIJN”
Thomas d’Ansembourg 
ISBN 9077942165

Waarom doen we ons anders voor dan we zijn? Meestal zo aardig en vriendelijk? Waarom doen we ons best om aan de verwachtingen vananderen te voldoen? Dit maakt ons alleen maar ongelukkig, we geven niet aan wat we voelen, willen en krijgen dus ook niet wat we nodig hebben. Zo spelen we een rol, zetten een masker op waarmee we onszelf en onze omgeving misleiden. De auteur wil ons helpen de vicieuze cirkel, veroorzaakt door dit gedrag, te doorbreken. We kunnen meer afgaan op onze eigen gevoelens en behoeftes. Het isvoor onszelf en onze omgeving beter als we duidelijk zijn.

“GEWELDLOZE COMMUNICATIE”
Marshall B. Rosenberg 
ISBN9789056371210

De manier waarop we communiceren is – meestal onbedoeld- gewelddadiger dan we beseffen doordat de uitdrukkingen die we gebruiken vaak nodeloos beschuldigend zijn. Dit boek geeft sprekende voorbeelden hoe het ook anders kan: helder, direct en vooral gericht op aandacht en respect voor de behoeften van beide partijen. Zo worden latent conflicten voorkomen…..

“Revolutie binnen de relatie”
RiekjeBoswijk-Hummel  
ISBN 9060207629

“Ruzie”Riekje Boswijk-Hummel 
ISBN9060205227-7

“Hoe heb ik je lief?”
Piet Weisfelt  
ISBN 902441624-8

“Liefde is een werkwoord”
Alfons Vansteenwegen 
ISBN  9020950525